Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

Vysprávky komunikací a ploch

Vysprávky penetračním způsobem (turbomechanizmus TURBO 6)

Technologie vysprávek komunikací tryskovou metodou spočívá ve vyplňování poruch obrusných vrstev směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze pomocí speciálního zařízení pod tlakem stlačeného vzduchu. Technologie je vhodná pro vysprávky drobnějších výtluků, otevřených povrchů, místních prosedlin a uvolněných povrchových vrstev vozovek.

Tenkovrstvé nátěry povrchů vozovek (VYKO 6)

Při použití této technologie dochází k oživení povrchu komunikace. Na suchou vozovku se nastříká asfaltová emulze a do ní se vsype a zahutní kamenivo o velikosti od 2 do 8 milimetrů. Na vozovce tedy zůstává vrstva kameniva, která se dále dohutňuje tlakem pneumatik vozidel při běžném provozu a vytváří během tří dnů na povrchu komunikace potřebnou kompaktní vrstvu. Tento postup je možno při realizaci dvouvrstvého nátěru opakovat a pokládá se stejným postupem druhá vrstva. Po vozovce ošetřené technologií mohou automobily okamžitě jezdit. Motoristé zde však musí na několik dnů snížit rychlost na 30 kilometrů v hodině. Na tuto skutečnost jsou upozorněni dopravním značením. Po dohutnění vrstev je vozovka vyčištěna od přebytečného kameniva.

Opravy divokých a pracovních spár

Tato technologie vysprávky umožnujě efektivně a dlouhodobě opravovat mrazové a pracovní spáry v AB površích komunikací. Spáry jsou nejprve vyfrézovány a pak zality speciální horkou zálivkovou hmotou.

Vysprávky výtluků

Technologie se využívá při opravách výtluků a poruch asfaltových komunikací. Spočívá ve výměně porušených povrchových vrstev za kvalitní asfaltobetonovou směs. Porušené místo je v případě potřeby po vyznačení vyfrézováno, případně vybouráno, okraje jsou pomocí diamantových kotoučů obřezány, následně je pak prostor vyčištěn a provede se spojovací nátěr. Následně dochází k vyplnění prostoru horkou asfaltovou směsí a důkladnému zahutnění. Poslední fází je důkladné ošetření pracovních spár. Pro uvedenou technologii jsou využívány moderní přepravníky, které jsou temperovány horkým vzduchem pro zabezpečení teploty přepravovaných asfaltových směsí. Pro hutnění vysprávek se používá moderní vibrační válec BOMAG BW 80.