Nastavení cookies

Tyto webové stránky používají cookies, abychom zajistili, že získáte to nejhodnotnější na našich webových stránkách. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím se vším".

STAVBY ROKU 2018

Název akce: Oprava místních komunikací v katastru obce Horní Bečva
Investor: Obec Horní Bečva
Realizace: 03-10/2018
Finanční objem: 1 402 000,- Kč

Název akce: Oprava místních komunikací v katastru obce Prostřední Bečva
Investor: Obec Prostřední Bečva
Realizace: 04-11/2018
Finanční objem: 949 000,- Kč

Název akce: Silnice D48 Bělotín - Rybí, kácení
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: 04/2018
Finanční objem: 3 765 000,- Kč

Název akce: Oprava lesních cest "Kaňová" a "Příční"
Investor: Colas CZ, a.s.
Realizace: 05-07/2018
Finanční objem: 1 140 000,- Kč

Název akce: Kosení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Vsetín
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: 03-10/2018
Finanční objem: 1 328 000,- Kč

Název akce: Oprava svodidel na silnici I/57 Lidečko
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: 06/2018
Finanční objem: 468 000,- Kč

Název akce: Běžná údržba na silnicích I. třídy v okrese Vsetín
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: 06/2018
Finanční objem: 1 777 000,- Kč

Název akce: Oprava lesní cesty "Kobylská"
Investor: Lesy augustiniánského opatství Olomouc
Realizace: 06-09/2018
Finanční objem: 1 035 000,- Kč

Název akce: Oprava a údržba místních komunikací v katastru obce Zašová
Investor: Obec Zašová
Realizace: 06-11/2018
Finanční objem: 556 000,- Kč

Název akce: Oprava silnic III/37315  a III/3716 Vilémov - Olbramice
Investor: Správa silnic Olomouckého kraje
Realizace: 06/2018
Finanční objem: 3 593 000,- Kč

Název akce: Oprava uličních vpustí a šachet na silnicích I. třídy
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizace: 10/2018
Finanční objem: 1 103 000,- Kč

Název akce: Vysprávky místních komunikací v katastru obce Lešná
Investor: Obec Lešná
Realizace: 06-11/2018
Finanční objem: 1 342 000,- Kč